Hlídač varné desky automaticky odpojí elektrický sporák nebo varnou desku v případě nebezpečí vzniku požáru. Hrozící požár detekuje tak, že buďto zachytí v prostoru varné desky příliš vysokou teplotu nebo podezřelý pohyb. Hager uvedením této novinky potvrzuje svou pověst průkopníka v oboru. Odborné veřejnosti jsou z portfolia Hager dobře známé populární rozvodnice a modulové přístroje, parapetní systémy tehalit nebo vypínače berker. Novinka v podobě hlídače varné desky se stává dalším kamínkem do mozaiky zajištění co možná nejvyšší bezpečnosti v našich domovech.

Hlídač varné desky je malé chytré zařízení, které se skládá ze dvou částí: senzorická jednotka s tepelnými a optickými senzory se upevňuje nad varnou desku, zatímco řídicí jednotka může být instalována na stěně za varnou deskou nebo na podlaze za sporákem. Princip fungování hlídače varné desky je jednoduchý a přitom maximálně spolehlivý: Senzorická jednotka nad varnou deskou neustále monitoruje a vyhodnocuje teplotu a pohyby v okolí varné desky. Pokud detekuje náhlý nárůst teploty nebo neobvyklý pohyb – např. pomalý pohyb po varné desce nebo pád hrnce na zem – vyhlásí poplach. Zahájí optickou signalizaci blikající červenou LED diodou a zároveň informace o poplachu předá radiofrekvenčním signálem do řídicí jednotky.

V této chvíli má ještě kuchař či kuchařka možnost stiskem potvrzovacího tlačítka poplach zrušit, protože má situaci v kuchyni pod kontrolou. Pokud ale poplach není stiskem tlačítka odvolán, odpojí řídicí jednotka napájení sporáku, což zabrání požáru vypuknout nebo jej alespoň dále nepřiživuje. Další užitečnou funkcí je dětská pojistka – sporák tak nemůže být zapnut dětmi v době, kdy se nevaří.


Hlídač varné desky je sice drobné, zhruba 10 cm velké zařízení, které může být umístěním do okolí digestoře v kuchyni zcela skryto našim pohledům, ale není nutné jej za každou cenu skrývat. Pokud jej zákazník chce nebo musí umístit viditelně, díky průhlednému snímatelnému krytu a sadě barevných výplní, která je ke každému hlídači varné desky dodávána, si zákazník může vybrat z celé řady barev nebo motivů. Hlídač varné desky se tak může stát zajímavým detailem v moderních kuchyních.

Spolu s hlídačem varné desky uvádí Hager na český trh ještě jednoho pomocníka pro bezpečnější domov. Je jím senzor zaplavení. Řídicí jednotka, která přijímá informace od hlídače varné desky, může být přes druhý vstup dodatečně propojena s až čtyřmi senzory zaplavení. Tyto senzory je vhodné umístit pod dřezem, v blízkosti myčky, pračky nebo na jiných místech, kde hrozí únik vody. Pokud toto čidlo přijde do styku s vodou, spustí alarm: V tomto případě vydává hlasitý zvukový signál a senzorická jednotka se rozbliká varovným LED signálem modré barvy, čímž upozorní obyvatele domu na únik vody v samém jeho počátku, kdy je ještě možné zabránit větším škodám.

Über Hager Electro s.r.o.

Orientujete se v elektrotechnice? Možná hledáme právě vás! Společnost Hager Electro v České republice, přední světový výrobce elektroinstalačních komponent, hledá posily do svého technického týmu ve Zdibech u Prahy. Více informací najdete na www.hager.cz nebo pošlete svůj životopis pište na adresu monika.skoupilova@hager.cz. Těšíme se na Vás! Tým Hager Electro.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Hager Electro s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby
Telefon: +420 (281) 045 735
Telefax: +420 281 045 739
http://www.hager.cz

Ansprechpartner:
Barbora Majzlíková
Marketing manager
Telefon: +420 (724) 073-014
E-Mail: barbora.majzlikova@hager.cz
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

Zusammenhängende Posts

Elektrotechnik

METOCLEAN ESD-HEMD MS40 – Für den Büroalltag und Außendienst perfekt geeignet

Bei den METOCLEAN ESD-Herrenhemden der Firma Asmetec gibt es eine vielfältige Auswahl an Farb- und Schnittvarianten. Alle Modelle sind dabei in langärmlig und kurzärmlig verfügbar. Das METOCLEAN ESD-Hemd ist einer der Bestseller der Firma und Read more…

Elektrotechnik

Neue Umwelt-Produktdeklaration für die Gitterrinnen- und Kabelrinnensysteme

Hohe Anforderungen, wie beispielsweise nachhaltige Produktionsprozesse und spezifische Umweltdeklarationen, werden häufig von Architekten und Planern nachgefragt und dienen oft als Entscheidungsgrundlage für die optimale Kombination von Bauprodukten für das entsprechende Gebäude. Seit jüngster Zeit tragen Read more…

Elektrotechnik

NVD kapazitive Touch Panels mit Atmel Controller

ACTRON baut seine Kompetenz im Bereich Touch weiter aus und bietet neuerdings Produkte von „NVD" an, die auf marktführende Atmel Controller aufbauen.  Die Panels bieten herausragende Zuverlässigkeit und Leistung >10 Millionen Inputs Lebensdauer, Multi-Touch-Fähigkeit, >86% Read more…